استانداردها


شیرآلات بهداشتی-شیرهای مخلوط-اهرمی مکانیکی-ویژگی ها وروش های آزمونISIRI-6679

شیرآلات بهداشتی-الکترونیکی هوشمند-ویژگی ها و روش های آزمونISIRI-14122

شماره استاندارد ایرانISIRI-3410

شیرآلات بهداشتی-شیرقطع خودکار-ویژگی ها وروش های آزمونISIRI-13766

آب آشامیدنی-ویژگی های میکروبیولوژیISIRI-1011

آب آشامیدنی-ویژگی های فیزیکی وشیمیاییISIRI-1053

روش روزمره نمونه برداری آب  ISIRI-2348

روش نمونه برداری آب تهرانISIRI-2347

ویژگیهای آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذائی ISIRI-2748

کلرید آهن-ویژگی ها وروش های آزمونISIRI-3601

کیفیت آب-نمونه برداری آب برای آزمون های میکروبیلوژی-آیین کارISIRI-4208

آئین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی در تصفیه آب آشامیدنیISIRI-5015

 

ISIRI-6591ویژگیهای ساخت و روش آزمون و بهره برداری از سیلندرها و مخازن گاز کلر


بازرسی وآزمون دوره ای سیلندرهای گاز فولادیISIRI-6792

کیفیت آب-روش های نمونه برداری-آیین کارISIRI-8910

میکروبیلوژی مواد غذایی وخوراک دام-راهنمای الزامات کلی برای آزمونISIRI-9899

سیستم های مدیریت کیفیت-مبانی وواژگان2000-ISIRI-ISO9000

سیستم های مدیریت کیفیت-الزاماتISIRI-ISO9001-2008

مدیریت زیست محیطی-واژه نامهISIRI-ISO-14050

مدیریت کیفیت-رضایت مشتری-راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات ئر سازمان ها ISIRI-10002

سیستم های مدیریت کیفیتISIRI-10013

مدیریت کیفیت-راهنمایی برای آموزشISIRI-10015

الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیونISIRI-17025

فن آوری اطلاعات-فنون امنیتی-سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات-الزاماتISIRI-27001

سیستم های مدیریت کیفیت-الزاماتISIRI-ISO9001

سیستم های مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه هاISIRI-ISO10006

استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعیISIRI-ISO26000

سیستم های مدیریت انرژیISIRI-ISO 50001

ISIRI-1055

ISIRI-1136

ISIRI-1377

ISIRI-1381

ISIRI-1562-2-109

ISIRI-1645

ISIRI-1761

ISIRI-2350

فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی
نحوه گزارش دهی حوادث کار نحوه گزارش دهی حوادث کار

ISIRI-2351

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.