تعمیر و راه اندازی آشغالگیر از نوع Step Screen ساخت شرکت Huber

مناقصه

2234/22109

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

تعمیر و راه اندازی آشغالگیر از نوع Step Screen ​​ساخت شرکت Huber

آگهی فراخوان  عمومی شناسایی و دعوت به همکاری

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران در نظر دارد به منظور  تعمیر و راه اندازی آشغالگیر از نوع Step Screen   ساخت شرکت Huber  از طریق شناسایی شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط  که دارای سوابق کاری مرتبط با ساخت، تعمیر و راه اندازی آشغالگیر مکانیزه به شرح ذیل می باشند دعوت می گردد در این فراخوان شرکت و اعلام آمادگی و مدارک مربوطه را به شرح زیر ارسال فرمایند .

1-   رزومه کاری شرکت شامل قراردادهای مرتبط با ساخت، تعمیر و راه اندازی آشغالگیر مکانیزه در 5 سال گذشته

2-    تاییدیه و حسن سابقه از شرکتهای طرف قرارداد

3-   کادر فنی و نیروی انسانی و تجهیزات اماده به کار

4-اساسنامه، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی، آخرین روزنامه رسمی با تاریخ معتبر، شماره تلفن و  آخرین آدرس دفتر مرکزی شرکت

5- کاتولوگ های مربوط به طراحی، ساخت، تعمیر و راه اندازی سیستم های آشغالگیر مکانیزه و مشخصات فنی مربوطه

 مهلت و محل تحویل  اسناد فراخوان: کلیه شرکت کنندگان در فراخوان می بایست مدارک و مستندات قانونی درخواستی فوق را ممهور به مهر شرکت، در پاکت  لاک و مهر شده با معرفی نامه معتبر حداکثر تا  ساعت 16روز دو شنبه مورخ 8/11/97 به دبیر خانه مرکزی این شرکت به نشانی  تهران خیابان دکتر فاطمی نبش خیابان حجاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک و اسناد فراخوان اقدام و رسید دریافت نمایند .

شماره تماس برای اطلاعات تکمیلی: امور تصفیه خانه شماره 1 (جلالیه) شرکت تامین وتصفیه آب و فاضلاب 81752389

نشانیهای سایت اینترنتی به شرح ذیل:سایت این شرکت : (http://tww.tpww.co.ir)  ،سایت ملی مناقصات    :(http://iets.mporg.ir) ،سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور: (http:www.nww.ir)

                                                                             شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

                                                                                (سهامی خاص )

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.