تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) مقدار 3500 ( سه هزارو پانصد )تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص 3 ± 40% براساس استاندارد 3601

مناقصه

22822/194225

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.