پایان نامه های حمایت شده توسط شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران در سال 90-93

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

رشته ی تحصیلی

نام دانشگاه

نحوه حمایت از انجام پایان نامه

1

ارزیابی و مقایسه کارایی فرآیندهای تصفیه آب و عملکرد ارزیابی و مقایسه کارایی فرآیندهای تصفیه خانه آب برای حذف آلاینده ها

لاله عبدالهاشمی

کارشناسی ارشد

مهندسی

محیط زیست

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

حمایت معنوی

2

ارزیابی کارایی فرآیندهای مختلف تصفیه خانه آب جلالیه در حذف TOC و NOM

کیا شمشکی

کارشناسی ارشد

بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حمایت معنوی

3

برآورد هزینه تصفیه آب مشروب در تصفیه خانه های آب در ایران

شهرام شاهرخ

کارشناسی ارشد

محیط زیست

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

حمایت معنوی

4

تصفیه پیشرفته هوازی بی هوازی فاضلاب شهری با هدف حذف آمونیاک ، نیترات و فسفر

مهدیه راجی

کارشناسی ارشد

محیط زیست

خواجه نصیر طوسی

حمایت معنوی

5

سنتز زئولیت X و نشاندن نانو ذره جهت رفع آلاینده‌ها

سعیده عربی

 

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه امیرکبیر

حمایت معنوی

6

مقایسه حذف بیولوژیکی فلزات سنگین ( منظور آهن و نیکل) بوسیله لجن فعال و جاذب‌های تهیه شده از جلبک آزولا در مقیاس نیمه صنعتی

الهام صنعتی

کارشناسی ارشد

شیمی کاربردی

دانشگاه آزاد واحد شهرری

حمایت معنوی

7

بررسی تصفیه اختلالاط فاضلاب شهر و صنعتی با استفاده از روش MBR به منظور استفاده از پساب در چرخه تولید و مدل‌سازی آن

مجید باقری

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- محیط زیست

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

حمایت معنوی

8

بررسی عملکرد راکتور فنتون- الکتروشیمی در تثبیت لجن

شفیعه کرمی

کارشناسی ارشد

عمران مهندسی آب و فاضلاب

دانشگاه شهید بهشتی

حمایت معنوی

9

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهری در فضای سبز

نرگس بیات

کارشناسی ارشد

عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

حمایت معنوی

10

تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری و صنعتی با هدف حذف کربن، ازت و فسفر با استفاده از سیستم ترکیبی A2O و MBR

محمدرضا خادم

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران مهندسی محیط زیست

دانشگاه

خواجه نصیر طوسی

حمایت معنوی

11

ارزیابی تولید برق از پساب شهری با استفاده از کلستریدیوم استوبوتیلیکوم در رقابت با میکروب‌های بومی در شرایط استریل و غیر استریل

قاسم خودکار

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد واحد ورامین

حمایت معنوی

12

بهینه سازی پارامترهای موثر ساخت فیلتر

الهام حاتم خانی

کارشناسی ارشد

مهندسی سازه‌های هیدرولیکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه قم

حمایت معنوی

13

مدل بهینه سازی تصفیه فاضلاب‌های شهری جهت حذف مواد مغذی با استفاده از تالاب‌های مصنوعی

فرهام امین شرعی

کارشناسی ارشد

مدیریت

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حمایت معنوی

14

بهینه‌سازی و ارتقاء عملکردی راکتور ترکیبی فنتون و الکتروشیمیایی جهت تثبیت لجن مازاد بیولوژیکی در مقیاس آزمایشگاهی

خانم مینا نیلی اردکانی

کارشناسی ارشد

عمران مهندسی آب و فاضلاب

دانشگاه شهید بهشتی

( شهید عباسپور)

حمایت معنوی

15

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انگل‌های کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا در ورودی و خروجی سیستم تصفیه‌خانه های فاضلاب انسانی و دامی در تهران

آقای کریم حاتم نهاوندی

کارشناسی ارشد

دکتری انگل‌شناسی و قارچ شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمایت معنوی

16

استاندارد سازی روش Real time lamp در تشخیص اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم از نمونه آب

محمد محسن همایونی

دانشجوی دکتری

رشته انگل شناسی پزشکی مقطع PH.D

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی دانشکده پزشکی

حمایت معنوی

17

تصفیه و گندزدایی آب به روش پلاسمای سرد اتمسفریک

زهره رشمئی

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

حمایت معنوی

18

حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری توسط فرآیندهای بیوفیلمی بافرآیند اصلاح شده در تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه

حامد برزنونی

کارشناسی ارشد

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

حمایت معنوی

19

پایش مواد دارویی در آب شهرتهران

انور اسدی

دکتری

محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمایت معنوی


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۱۲
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.