تماس با دفتر پژوهش وبهبود بهره وری

تماس با دفتر پژوهش وبهبود بهره وری

 

نشانی : تهران -خیابان فاطمی - شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران - دفتر پژوهش و بهبود بهره وری

با مدیریت جناب آقای مهندس علی اصغر بشیریان

شماره تماس : ٨٨٩٩٠١٥٢- ٨١٧٥٢٦٣٧

نمابر : ٨٨٩٩٠١٧٤

پست الکترونیک:pajoohesh@tww.tpww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.