تماس با دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

 

نشانی : تهران -خیابان فاطمی - شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران - دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

با مدیریت جناب آقای مهندس سیدحمیدرضا شریف واقفی

شماره تماس : ٨٨٩٩٠١٥٢- ٨١٧٥٢٦٣٧

نمابر : ٨٨٩٩٠١٧٤

پست الکترونیک:pajoohesh@tww.tpww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.