خانه

درباره ما

تاریخچه شرکت

چشم انداز

آدرس ستاد و آبرسانی های شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

خط مشی

منشور اخلاقی

گواهینامه ها

ماموریت شرکت

ارزش ها

معرفی تاسیسات موجود

تصفیه خانه های آب

تصفیه خانه های فاضلاب

چاه ها

مخازن ذخیره

خطوط انتقال آب

خطوط انتقال فاضلاب

آبگیر

بحران و پدافند غیر عامل

معرفی

اخبار

دستورالعمل ها،پژوهش ها و آموزش

گزارشات تحلیلی بحران ها

مشاور مدیرعامل در امور بانوان

شرح وظایف

اهداف و برنامه ها

اخبار و وقایع

فهرست اخبار

مشروح اخبار

بایگانی اخبار

ماهنامه الکترونیکی (ره آب)

خدمات مشترکین

گزارش تصویری

آمار تولید و مصرف

مصرف آب مناطق

نمودار برداشت از منابع

برداشت از مخازن

برداشت از منابع

برداشت از تصفیه خانه ها

آمار تصفیه خانه های فاضلاب

حجم مفید سدها

آمار روزانه تولید و بهره برداری آب

درجه حرارت

میزان بارندگی

آموزش همگانی

کلیپ های آموزشی

دستوالعمل های ایمنی

طرح ها و پروژه ها

دفتر پژوهش و بهبود بهره وری

تماس با دفتر پژوهش وبهبود بهره وری

پژوهش

فرم های پژوهش

قوانین و دستورالعمل ها

نظام نامه تحقیقات آب و فاضلاب

کمیته تحقیقات

شرح وظایف کمیته تحقیقات

حمایت های علمی ( تالیفات- پایان نامه دانشجویان)

تالیفات

پایان نامه های دانشجویان

بانک اطلاعات پایان نامه های حمایت شده توسط شرکت

طرح های تحقیقاتی

اولویتهای طرح های تحقیقاتی

اولویت طرح های تحقیقاتی سال 1393
اولویت طرح های تحقیقاتی سال 1394
اولویت طرح های تحقیقاتی سال 1395

بانک اطلاعات طرح های تحقیقاتی انجام شده

اطلاعیه

The Water Dictionary

بهبود مدیریت

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت IMS

فرم

افتخارات و مدارک اخذ شده

نظام پیشنهادها

فرم

ضوابط و مقررات

آیین نامه ها

استانداردها

دستورالعملها

تماس با ما

پیگیری فرم ملاقات

اطلاعات تماس

تماس با مدیرعامل و معاونین

تماس با شرکت

شماره تلفن های ضروری

تماس با آب و فاضلاب کشور

تماس با وزارت نیرو

درخواست تعیین وقت ملاقات

فرم درخواست ملاقات حضوری با مدیرعامل

فرم درخواست ملاقات حضوری با معاونت برنامه ریزی

فرم درخواست ملاقات حضوری با معاونت فنی و مهندسی

فرم درخواست ملاقات با معاونت مالی و پشتیبانی

فرم درخواست ملاقات حضوری با معاونت بهره برداری

پیشنهاد ها و انتقادهای مردمی

پرسش های متداول

نظام پیشنهادات

سوابق پرداختی صورتحساب

ارسال و پیگیری مشکلات

تالار گفتگو

درباره ما

معرفی تأسیسات موجود

نقشه سایت

ثبت نام

RSS