اطلاعات تماس

 

آدرس : تهران - خیابان دکتر فاطمی- خیابان حجاب- روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن : 81752299
نمابر : 88973044
صندوق پستی : 667-14145   یا  668-14145 

کد پستی : 1415615453

شماره تلفن دبیرخانه جهت پیگیری نامه:81751
پست الکترونیکی : office.tww@tpww.co.ir
  

موقعیت مکانی  و کروکی دقیق شرکت  :https://maps.google.com/?ll=35.71551,51.39555&z=15&t=h


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.