دستورالعمل ها، پژوهش و آموزش- این قسمت شاخص های تاب آوری جوامع

دستورالعمل ها،پژوهش ها وآموزش:قسمت دوم- شاخص های تاب آوری جوامع

 

شاخص های تاب آوری جوامع

ارتباط با تاب آوری

قابلیت های مرکزی مسکن

شرایط مسکن

خانواده هایی که وضعیت مسکن آنان مناسب تر است نسبت به خانواده هایی که از مسکن نامناسبی برخوردارند تاب آورتر هستند. افرادی که از لحاط مسکن ضعیف هستند بیشتر در معرض خطرات می باشند. در نتیجه آسیب و مرگ در طی یک رخداد و هزینه تعمیرات پس از آن بری خانواده هایی که از سطح درآمد پایینتری برخوردارند مسائل و چالش های بیشتری را ایجاد میکند.

مقرون به صرفه بودن مسکن

خانواده هایی که از لحاظ هزینه های مسکن  بار سنگینی ندارند قادر به سرمایه گذاری در ارتقای دارایی ها و داشتن تاب آوری مالی برای عدم اطمینان های پس از حادثه، و عموماً ظرفیت بیشتری برای جذب و بازگشت به حالت اول پس از حوادث غیرقابل پیش بینی هستند. داشتن مسکن مقرون به صرفه می تواند بر ظرفیت تاب آوری خانوارها و آسیب پذیری آنها تاثیر بگذارد. درک و غلبه بر هزینه های مسکن و چالش های دسترسی، ظرفیت تاب آوری جوامع را در سطوح مختلف بهبود می بخشد.

قابلیت مرکزی خدمات اجتماعی و سلامت

دسترسی به مراقبت های بهداشتی

سازمان های بهداشتی نقش مهمی در تاب آوری جوامع ایفا می کنند. داشتن سطح سلامت عمومی بالا پایه ای مهم برای تاب آوری است چرا که افراد سالم قادر به جذب اثرات بلایای طبیعی می باشند.

رفتارهای سالم

سلامت روانی، رفتاری و اجتماعی جوامع را تاب اورتر می سازد. افراد دارای سلامت روح و روان قادر به مدیریت و بهبود شرایط در هنگام بلایای طبیعی هستند.

سلامت زیست محیطی

عوامل محیطی از جمله کیفیت آب و هوایی می تواند بصورت مستقیم بر سلامت افراد تاثیر بگذارد. بدی اب و هوا می تواند باعث بروز بیماری هایی از قبیل سرطان بیماریهای قلبی و عروقی، آسم و سایر بیماری ها شود. بهبود سلامت محیطی و کاهش شیوع بیماری ها می توانند سبب افزایش قابلیت تاب آوری جوامع گردد.

قابلیت بازیابی اقتصادی

عواید ایالتی و دولت محلی

ظرفیت دولتی و محلی برای حفظ و تداوم خدمات حیاتی، شاخص مهمی برای تاب آوری برای حوزه قضایی مربوطه است. تنوع منابع درآمدی می تواند نشان دهنده تاب آوری دولتی و محلی برای حفظ خدمات حیاتی حتی پس از اختلال های بزرگ یا نیازهای هزینه ای (مثل یک فاجعه بزرگ) باشد.

فرصت های شغلی

نرخ بالای اشتغال نشان دهنده ثبات و توانایی جامعه برای جذب اثرات فاجعه و سرعت بهبود می باشد.

درآمد

در همه گروه های اجتماعی درآمد، طرفیت سازگاری را ایجاد می کند و افراد را قادر به آمادگی در برابر بلایای طبیعی می کند.  این افراد همچنین قادر به بهبود کیفیت زندگی خود  پس از فاجعه، ادر به تامین مکان جدید، پرداخت هزینه تعمیرات و مصادف پزشکی هستند. با توجه به ارتباط بین درآمد و تاب آوری جامعه فرصت های زیادی برای بهبود ظرفیت های تاب آوری جوامع محلی از طریق ابتکارات و برنامه های توسعه اقتصادی وجود دارد.

قابلیت سیستم های زیرساخت

شرایط جاده

زیرساخت حمل و نقل جامعه هسته اقتصادی آن جامعه و واکنش به فاجعه و بازیابی سیستم است. در مرحله پاسخ به فاجعه کارایی زیرساخت حمل و نقل تخلیه ساکنین و امکان پاسخ گویی به فاجعه را تامین می نمایند و از این جهت برای بازیابی اقتصادی و فیزیکی زیرساختی حیاتی تلقی می شود. جاده ها و پل ها بخش مهمی از زیرساخت های حمل و نقل هستند.

ارتباطات حمل و نقل

وجود جایگزین های حمل و نقل امکان تاب آورتر ساختن جوامع را فراهم می آورد. دسترسی به گزینه های حمل و نقل مناسب می تواند برای بهبود جامعه مناسب باشد.

دسترسی به حمل و نقل

سیستم های حمل و نقلی متشکل از صدها  تامین کننده حمل و نقل هستند که مسافران را جا به جا می کند. حمل و نقل در حفظ سیستم های اجتماعی، اقتصادی و محیطی و رفت آمد از جمله گزینه های ارزان قیمت است. برای واکنش به فاجعه دسترسی به حمل و نقل مناسب و روش تخلیه می تواند بسیار موثر باشد. برای پاسخ گویی به فجایع و افرادی که تت تاثیر قرار گرفته اند دسترسی به سیستم های انتقالی مناسب امری حیاتی برای تاب آوری جوامع است.

پشتیبانی بخش آب

خدمات آب و فاضلاب بریا فعالیت های انسانی و اقتصاد کشور امری حیاتی است. اگر جوامع در حین بحران قادر به تامین آب نباشد سایر خدمات دیگر از قبیل انرژی، بیمارستان ها، غذا و کشاورزی از نبود آن در رنج خواهند بود. در نتیجه زمان بازیابی ان طولانی خواهد بود. برای افزایش تاب آوری جوامع باید برنامه هایی در جهت اطمینان از تداوم عملایات و روش های طراحی جهت جلوگیری ، تشخیص و پاسخ در برابر خطرات رد این زیرساخت داشت.

تامین انرژی

بدون عرضه انرژی پایدار، بهداشت و رفاه جوامع مورد تهدید قرار می گیرد. این بخش بصورت منحصر به فرد بسیار بحرانی است چراکه با عملکرد فعال خود ضامن عملکرد سایر زیرساخت های حیاتی دیگر است.

دسترسی به مخابرات

در طول

 سال گذشته زیربنای ارتباطات از خدمات صوتی به صنعت متفاوتی با استفاده از سیستم های زمینی، ماهواره ای و بی سیتم تبدیل شده است. وجود و دسترسی مدارهای صوتی و دیگر خدمات ارتباط از راه دور برای حفظ وضعیت قبل از بروز بحران یا پاسخ دادن به بحران حیاتی است.

ایمنی سد

سدها به عنوان بخش مهمی از زیرساخت های کشور مزایایی از جمله کاهش خطر سیل، تولید برقابی، تامین آب و تفریح را فراهم می کند. با توجه به ماهیت ذخیره آب سدها می توانند خطر سیلاب را برای جوامع نزدیک و پایین دست ایجاد کنند. شکست و یا تخریب سد در نتیجه رویدادهای طبیعی و یا اقدامات عمدی انسانی می تواند صورت گیرد و باعث از دست رفتن زندگی و اموال مناطق پایین دست شوند.

آمادگی بخش زیرساخت های یکپارچه

تاب آوری سیستم های زیرساختی تنها به عملکرد یک زیرساخت بصورت مجزا وابسته نیست بلکه به چگونگی ارتباط بین زیرساخت ها و عملکرد آنها بصورت جمعی نیز مرتبط است. وابستگی های متقابل می تواند اثرات آبشاری را در اثر خطرات ایجاد کنند. در نتیجه آسیب دیدن و یا از دست رفتن خدمات یک زیرساخت می تواند برعملکرد سایر زیرساخت ها نیز تاثیر داشته باشد.

قابلیت مرکزی منابع فرهنگی و طبیعی

حفاظت از آب

تامین آب در برابر آسیب پذیری جوی و تهدیدات امنیت ملی آسیب پذیر است. ا افزایش جمعیت تقاضا برای اب افزایش پیدا می کند که منجر به ایجاد چالش های تامین آب می شود. تاب آوری جوامع می تواند در ارتباط با افزایش قابلیت اطمینان منابع آب موجود، کاهش اثرات خشکسالی و فراهم آوردن آب برای سایر نیازها از جمله کشارزی و یا محیط زیست باشد.

حفاظت از تالاب ها

تالاب ها باعث افزایش مقاومت در برابرمخاطرات و تغییرات آب و هوایی می شوند و به عنوان موانعی حفاظتی کاربرد دارند.  تالاب ها می توانند در کاهش شدت طوفان ها و سیلاب ها کمک کنند و در نتیجه حفاظت از انها می تواند باعث ایجاد ظرفیت تاب اوری جامعه و کاهش خطرات ناشی از سیل شود.

حفاظت از جنگل

پوشش جنگلی سبب ارتقای ناب آوری جامعه در برابر تغییرات آب و هوایی می شود و نوعی حفاظت طبیعی به وجود می آورد. درختان خطرات بارش برف و باران و لغزش را کاهش می دهند. همچنین ظرفیت نگهداری آب را در خاک با استفاده از یک لایه الی افزایش می دهد.

کیفیت زیستگاه

کیفیت زیستگاه شاخص سلامت اکوسیستم است و بطور قابل توجهی با رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه مرتبط است. در نتیجه می توانند ظرفیت تاب آوری را در جامعه حفظ و یا بهبود بخشد.

حفاظت از منابع فرهنگی

حفظ تنوع فرهنگی در آینده و دانش، نوآوری ها و پیش بینی های آن شامل ظرفیت های انسانی برای انطباق با تغییر و مقابل با آن را افزایش می دهد. فرهنگ به عنوان یک مولفه کلیدی برای تاب آوری جوامع مفید است چرا که احساس تعلق در جوامع را فراهم می آورد.

قابلیت شناسایی مخاطرات و تهدیدات

شناسایی ریسک

شناسایی ریسک ها درک بهتری از خطرات بالقوه را برای اجرای اقدامات آگاهانه و افزایش قابلت تاب آوری ایجاد می کند. کسانی که ریسک ها را شناسایی کرده اند قادر به کاهش و آماده سازی و پاسخ و بهبود از بلایا می باشد. فعالیت های مختلف شناسایی خطر ازجمله نقشه برداری ارزیابی و برنامه ریزی، شناسایی ئ ارزیابی خطر و برنامه ریزی پیش پروژه می باشد.

قابلیت ارزیابی تاب آوری فجایع و ریسک

داده های ریسک

جوامعی که به کاهش و آمادگی و پاسخ و بازیابی از خطر خدمت می کنند، بهتر است که درکی از مخاطرات و تغییرات آب و هوایی داشته باشند. درک خطر شامل بدست آوردن اطلاعات دقیق برای ارزیابی آن است که پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی باعث بهبود مداوم اطلاعات ریسک می شود.

آگاهی ریسک

آگاهی از ریسک به تغییر رفتار یا درک ردی منجر می شود و می تواند باعث پیشرفت و هدفمندی راهبردها باشد. جوامع می توانند ظرفیت تاب آوری را از طریق راهبرد آگاهی از خطرات موثر ارتقل دهند.

آمادگی جامعه

آمادگی جامعه بر اقدامات قبل از وقوع اشاره دارد که می تواند بطور موثر به فاجعه پاسخ دهند. برای خانوارها و کسب و کارها این مرحله شامل تهیه انرژی پشتیبان، ارتباطات و غذا و منابع آب است. برای دولت های محلی این امر شامل عملیات های فوق برنامه و سازمان یافته و آموزش است. جوامع تاب آوری را با اطمینان از برنامه های عملیات اضطراری در بین آژانس هایی که خدمات حیاتی را ارائه می دعد، ایجاد می کند.

قابلیت برنامه ریزی

برنامه ریزی کاهش

برنامه ریزی برای کاهش خطرات فراییندی است که دولت ها در ان از شناسایی خطرات و آسیب های مرتبط با خطرات طبیعی و همچنین ایجاد راهکارهای بلند مدت برای حفاظت از مردم و اموالشان در آینده استفاده می کنند. این برنامه ریزی بر روی پایان دادن به چرخه آسیب های فاجعه تمرکز می کند. مثال هایی از اقدامات کاهش: حفاظت از دارایی ها، ارتقای قابلیت های کلیدی، اقدامات نظارتی، استفاده از استانداردهای ساختمانی مقاوم است. و ایجاد برنامه کاهش خطر گامی مهم و حیاتی برای یک جامعه است که بتواند استراتژی تاب آوری را بصورت کلی شکل دهد.

ادغام برنامه ریزی

با ادغام ملاحظات ایمنی و تاب آوری عمومی در فرایند تصمیم گیری جوامع می توانند پروژه ها و برنامه های بلند مدت خود به گونه ای انتخاب کنند که حداکثر مزایای عمومی و  تاب آوری را به همراه داشته باشد. ادغام برنامه ریزی برای تاب اوری جامعه در درازمدت امری ضروری است.

قابلیت تاب آوری جوامع

همکاری شبکه ها

جوامعی که سازمان های خدماتی آن قادر به همکاری برای فعالیت های کاهش، پاسخ و بازیابی هستند بسیار تاب آور تر هستند. طیف وسعی از ذینفعان موجود در جوامع می تواند همکاری معنی داری را ایجاد کند.

ظرفیت های شهری

وابستگی اجتماعی از جمله مهمترین عناصر ظرفیت تاب آوری جامعه است. شناخت سطح مشارکت شهری و ظرفیت جوامع می تواند به سطح همبستگی اجتماعی کمک کند.

ظرفیت کاهش آسیب پذیری طولانی مدت

دستورالعمل های ساخت وساز ساختمان

طراحی ساختار مقاوم قش مهمی در مقابله با خطرات دارد. کدهای ساختمانی الزامات قانونی است که حداقل استانداردها را برای طراحی و ساخت و ساز تعیین می کند. بسیاری از کشورها قوانین ساختمانی را برای استاندارد سازی در برابر فجایع برای ساختمان ها تعیین کرده اند. این الزامات باعث کاهش خطراتف کاهش هزینه های ساخت و ساز، کاهش هزینه های بازسازی و ریسک و از دست دادن زندگی می شود.

استانداردهای بالا

الزامات تجویزی که به معنی رعایت حداقل الزامات پایه برای استانداردهای توسعه است. کاهش آسیب پذیری نیاز به حداقل استاندارد ها برای عملکرد مبتنی بر قابلیت اطمینان دارد. برای بهبود تاب آوری جوامع باید کدهای استاندارد را تصویب نمایند.

سرمایه گذاری برای برنامه کاهش خطر

در دسترس بودن منابع مالی برای اجرای برنامه های کاهش خطر و ایجاد بازسازی امری ضروری است. فرصت های سرمایه گذاری برای کاهش خطر همسو با حفاظت از خطرات آینده در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری رد برنامه های کاهش خطر می تواند اشکال مختلفی از جمله ساختارهای سخت افزاری، ساخت سازه های حفاظتی در اطراف جاده های و بزرگراه ها و یا ایجاد تاسیساتی در مناطق خطرناک بوِزه مناطق سیل خیز، نقشه برداری از سیلاب و بیمه را نام برد.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۴
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.