اهداف،ماموریت ها،وظایف

اهداف:هدف اصلی پیشگیری از بروز بحران در مجموعه فعالیتها و تاسیسات شرکت و همچنین کسب آمادگی برای مقابله با بحران می باشد و درصورت وقوع بحران هدف به حداقل رساندن خسارات وناشی از بحران در کمترین زمان ممکن ورسیدن به شرایط عادی می باشد.

وظایف ومأموریتها:

1-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت افزایش توانمندی واحدهای مختلف شرکت در برابر حوادث  طبیعی و غیر طبیعی

2-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت افزایش سطح آگاهی و آموزش کلیه ی پرسنل و مدیران برای مواقع بحرانی

3-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت افزایش بنیه ی علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت بحران و   پدافند غیر عامل

4-  برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات و امکانات و تجهیزات در راستای اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در چارچوب بودجه سنواتی

5-  پیگیری خرید تجهیزات مخصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل که برای ایفای نقش فرماندهی دفتر در مواقع بحرانی ضروری است.

6-  برنامه ریزی جهت تعامل با سایر واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با بحث مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

7-  برنامه ریزی و تعامل با کلیه واحدهای اجرایی شرکت برای شناسایی مخاطرات و نقاط ضعف کلیه سیستم های تأمین و تصفیه آب و فاضلاب

8-    مطالعه در خصوص شناسایی و بکارگیری روشهای نوین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

9-    برنامه ریزی و هماهنگی و پیگیری برگزاری مانورهای مرتبط

10-     هماهنگی و پیگیری مستند سازی کلیه ی موارد مربوط به حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سایر بخش ها

11-   نظارت و ممیزی کلیه واحدهای اجرایی به منظور پایش عملکردها در حوزه ی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آبفا

12-   برنامه ریزی و پیگیری جهت تدوین دستورالعمل ها ی مرتبط با حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در کلیه مراحل قبل و حین و بعد از بحران ها برای کلیه بخش ها ی شرکت تأمین و تصفیه

13-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشویق بخش های مختلف که در ممیزی عملکرد مناسبی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل داشته و برنامه ریزی برای تقویت بخش هایی که عملکرد ضعیفی داشته اند.

14-   پیگیری پیشرفت برنامه ها در چارچوب بودجه ی مصوب طرحها ی پدافند غیر عامل و ممیزی آنها به منظور بهبود عملکرد آنها

 
تاریخ بروزرسانی : ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۲۶
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.