آبگیر بیلقان

 آبگیر بیلقان و طالقان:

آبگیر بیلقان در فاصله 23 کیلومتری از سد امیر کبیرکرج واقع در کیلومتر 4 جاده چالوس در روستای بیلقان با مساحت حدود

8 هکتار مهمترین نقطه تأمین و انتقال آب شرب شهر تهران می باشد .

این آبگیر ، آب مورد نیاز را از سد امیرکبیر به صورت رودخانه و روباز و از سد طالقان توسط لوله آب با قطر 1800 میلیمتری که به انرژی شکن بیلقان انتقال یافته و از انرژی شکن توسط 3 لوله به قطر 1200 میلیمتری به داخل کانالهای بتنی و فولادی آب انتقال داده می شود ، دریافت می نماید .  پس از انجام فرایندهای پیش تصفیه فیزیکی ،  آب خام توسط 2 خط لوله فولادی به قطر 1000 میلیمتر به تصفیه خانه های شماره یک ( جلالیه ) و توسط 2 خط لوله بتنی به قطر 2000 میلیمتر به تصفیه خانه شماره 2 (کن) به صورت ثقلی انتقال می یابد .

تأسیسات آبگیر ، شامل بند تهران ، آشغالگیر ، دریچه های قوسی ،  ورودی آب رودخانه به خطوط فولادی و بتنی ، حوضچه های ته نشینی و سیستم گندزدایی می باشد . در انتها تأسیسات آبگیرنیز ، بند زراعی جهت آبگیری کانالهای آب زراعی شهرستان کرج ، شهریار و رباط کریم قرار دارد.

 

آبگیر 

پیمانکار ، سال ساخت و سال بهره برداری :

عملیات ساختمانی تأسیسات آبگیر بیلقان توسط شرکت سرالکساندر گیب در سال 1337آغاز و بهره برداری از آن در سال 1344 شروع گردید .

ظرفیت طراحی :

تأسیسات آبگیر بیلقان از طریق دو خط لوله فولادی با اقطار 1000 میلیمتر، آب مورد نیاز تصفیه خانه شماره یک      ( جلالیه ) را با ظرفیت حداکثر 7/2 متر مکعب بر ثانیه و دو خط لوله بتنی به اقطار 2000 میلیمتر، آب تصفیه خانه شماره 2 (کن) را با ظرفیت 5/9 متر مکعب بر ثانیه تأمین می نماید . بنا به نیاز و میزان آب درخواستی از مرکز تله مترینگ تهران ، آبگیر بیلقان ضمن هماهنگی با سد امیر کبیر و سد طالقان آب مورد نیاز درخواست شده را  از سد طالقان (توسط لوله ) و از سد کرج ( آب رها شده در رودخانه ) دریافت می نماید .

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۱
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.