خطوط انتقال فاضلاب

مشخصات خطوط انتقال فاضلاب و تونل فاضلابرو

خطوط انتقال و تونل فاضلابروی شرق

1400 میلیمتر

1600 میلیمتر

1800 میلیمتر

2000 میلیمتر

2800*3200 تونل

طول

4600 متر

6399 متر

475 متر

567 متر

23100 متر

جنس شبکه

بتن

بتن

بتن

بتن

بتن


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.