مخازن

یکی از بخش های مهم شبکه های توزیع آب شهری، مخازن ذخیره  می باشند. در سیستم آبرسانی شهر تهران نیز مخازن ذخیره ، عهده دار تأمین فشار ثابت و یکنواخت برای شبکه مصرف، ذخیره آب به منظور فراهم آمدن امکان مدیریت توزیع، امکان پمپاژ آب به سطوح بالاتر (با توجه به موقعیت توپوگرافی تهران) و نیز محلی برای جمع آوری و گندزدایی آب چاهها می باشند.

در حال حاضر تعداد 72 مخزن در سطح شهر تهران در مدار بهره برداری می باشد که حجم ذخیره تقریبی 2065000متر مکعب را فراهم می نمایند.

محل قرار گرفتن مخازن در سطح شهر تهران تابع شبکه کلی آبرسانی تهران، منابع تولید و شرایط مصرف، الگوی جغرافیایی شهر تهران به ویژه ارتفاع نقاط مختلف و سایر عوامل فنی می باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.