چاه ها

بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر تهران از طریق منابع زیر زمینی تأمین می گردد. این میزان آب متغیر بوده و بسته به شرایط منابع تأمین کننده، ‌میزان مصرف و وصول مختلف سال ، از 20% تا 40%‌کل آب مورد نیاز تهران تغییر می کند.

در حال حاضر تعداد 441 حلقه چاه عمیق در مدار ، با ظرفیت تولید تقریبی 5/14 متر مکعب بر ثانیه در حال بهره برداری می باشند.

بخش عمده این چاهها در آبخوان اصلی دشت تهران ، در زمین های آبرفتی و آبخوان آزاد و با متوسط عمق 250 متر و حداکثر عمق 300 متر حفاری شده اند که هر یک به طور متوسط حدود 120 متر مکعب بر ساعت و حداکثر 600 متر مکعب بر ساعت توان تولید دارند.

توزیع و پراکندگی این چاهها در سطح شهر تهران تابع کمیت و کیفیت آبخوان در نقاط مختلف،‌ نیاز آبدهی هر محدوده،‌ دسترسی به تصفیه خانه ها،‌ مخازن و خطوط انتقال و سایر عوامل موثر در طراحی شبکه های آبرسانی می باشد.

آب استحصالی از کلیه منابع زیرزمینی پس از کنترل کیفی ،‌ در صورتی که در محدوده استانداردهای آب شرب باشد،‌ پس از هدایت به مخازن ذخیره ،‌گندزدایی و سپس به شبکه توزیع و مصرف هدایت می گردد. 

                                      

 چاه1 چاه2


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۶
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.