شهر تهران دارای هفت تصفیه خانه فاضلاب در حال بهره برداری و یک تصفیه خانه خارج از مدار است که مشخصات کلی آنها به شرح زیر می باشد:

تصفیه خانه صاحبقرانیه

 

 صاحبقرانیه                

تصفیه خانه صاحبقرانیه قدیمی ترین تصفیه خانه فاضلاب ایران در انتهای خیابان پاسداران ،خیابان اقدسیه، خیابان گلستان جنوبی واقع است .

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اواخر دهه 1320 شروع و در سال 1334 به بهره برداری رسیده است .

 

 

نام شرکت طراح

شرکت ایبک IBEK COMPANY

 

نام شرکت مجری

شرکت هیدرولیک

 

تاریخ اجرای طرح

1332

 

تاریخ شروع بهره برداری

1334

 

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

2000    نفر

 

دبی متوسط ورودی(طراحی)

12 متر مکعب درساعت

 

طول شبکه جمع آوری

5/3 کیلومتر

 

جنس لوله شبکه جمع آوری

آزبست سیمان

 

اقطار شبکه

150 تا 200 میلی متر

 

 

 

 

  


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه خانه محلاتی

 محلاتی

تصفیه خانه محلاتی  در شهرک شهیدمحلاتی واقع در جاده لشکرک می باشد.

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اواخر دهه1360 شروع و در سال  1378 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن لجن فعال – هوادهی گسترده عمقی می باشد و دفع پساب آن جهت آبیاری فضای سبز شهرک مورد استفاده قرار می گیرد .

 

                                                  

                           نام شرکت طراح                             

 

آبیران

نام شرکت مجری

 

سازمان عمران بنیاد تعاون سپاه

تاریخ اجرای طرح

 

1369

تاریخ شروع بهره برداری

 

1378

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

 

30000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

 

200 متر مکعب در ساعت

طول شبکه جمع آوری

 

76/17 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری

 

آزبست

اقطار شبکه

 

200 تا 400 میلی متر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

تصفیه خانه زرگنده

زرگنده

تصفیه خانه زرگنده در خیابان دکتر شریعتی خیابان ظفر خیابان رودکی نبش کوچه لادن واقع می باشد.

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اوایل دهه 1360 شروع و در سال 1366 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن لجن فعال تماس و تثبیت – هوادهی گسترده عمقی و محل دفع پساب آن مسیل رودکی می باشد.

نام شرکت طراح

الکساندر گیب Alexander Gibb

نام شرکت مجری

زالیون

تاریخ اجرای طرح

1364

تاریخ شروع بهره برداری

1366

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

12000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

190 متر مکعب در ساعت

                             طول شبکه جمع آوری

23 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری 

آزبست سیمان

اقطار شبکه

200 تا 400 میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه خانه قیطریه

قیطریه

 

تصفیه خانه قیطریه در بزرگراه آیت ا.. صدر خیابان دستور جنوبی خیابان حبیبی واقع است .

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اوایل دهه 1360 شروع و در سال 1365 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن لجن فعال – هوادهی گسترده عمقی و محل دفع پساب آن مسیل بهمنی می باشد.

نام شرکت طراح

الکساندر گیب Alexander Gibb

نام شرکت مجری

زالیون

تاریخ اجرای طرح

1363

تاریخ شروع بهره برداری

1365

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

12000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

5/62 متر مکعب در ساعت

طول شبکه جمع اوری

2/18 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری

آزبست سیمان و سیمان

اقطار شبکه

200 تا 400 میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه خانه شهرک قدس :

 

 

شهرک قدس

 

تصفیه خانه شهرک قدس در بزرگراه همت ، جنب پارک پردیسان واقع است .

 مطالعه و عملیات اجرایی آن از اوایل دهه 1360 شروع و در سال 1374 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن لجن فعال –  هوادهی گسترده سطحی و محل دفع پساب آن کانال جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه شیخ فضل الله می باشد.

نام شرکت طراح

پارس کنسولت

نام شرکت مجری

کوهدشت

تاریخ اجرای طرح

1368

تاریخ شروع بهره برداری

1374

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

85000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

1260 متر مکعب در ساعت

طول شبکه جمع اوری

198 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری

آزبست ، بتن ، PVC

اقطار شبکه

150 تا 1200 میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              تصفیه خانه شوش :

 

شوش

 

تصفیه خانه شوش در شهرک کیانشهر انتهای خیابان قربانزاده واقع است .

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اوایل 1350 شروع و در سال 1361 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن لجن فعال _ هوادهی گسترده سطحی و محل  دفع پساب آن نهر سرخه حصار می باشد.

نام شرکت طراح

مهندسین مشاور کوانتا

نام شرکت مجری

وزارت مسکن و شهر سازی

تاریخ اجرای طرح

1355

تاریخ شروع بهره برداری

1361

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

40000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

240 متر مکعب در ساعت

طول شبکه جمع اوری

42 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری

بتن و PVC

اقطار شبکه

160 تا 400 میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            تصفیه خانه اکباتان :

اکباتان

 

تصفیه خانه اکباتان در شهرک اکباتان بین فا ز یک و دو روبروی بلوک C2 واقع است .

مطالعه و عملیات اجرایی آن از اواسط دهه 1350 شروع و در سال  1363 به بهره برداری رسیده است .

نوع فرایند آن A2O و محل دفع پساب آن نهر فیروز آباد می باشد.

نام شرکت طراح

شرکت مشاور تدنس  Tednes

نام شرکت مجری

شرکت هیدرولیک

تاریخ اجرای طرح

1355

تاریخ شروع بهره برداری

1363

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

100000 نفر

دبی متوسط ورودی(طراحی)

625 متر مکعب در ساعت

طول شبکه جمع اوری

29 کیلومتر

جنس لوله شبکه جمع آوری 

آزبست

اقطار شبکه

250تا 1000 میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فرایند آن لجن فعال – هوادهی گسترده عمقی و محل دفع پساب آن کانال پاسداران می باشد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.