مأموریت شرکت

 

مأموریت ما ،تأمین پیوسته آب آشامیدنی و بهداشتی و انتقال ،تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب شهری در جهت ارتقاء بهداشت و بهبودکیفیت زندگی شهروندان در محدوده شهر تهران است که با مدیریت بهینه منابع و بکارگیری فنآوریهای روز و با انجام فرآیند های زیر محقق می‌شود :

1.ایجاد،توسعه و اصلاح تأسیسات تامین، تصفیه و انتقال آب آشامیدنی و بهداشتی

2.ایجاد،توسعه و اصلاح تأسیسات انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب شهری

3.بهره برداری و نگهداری تأسیسات تأمین، تصفیه و انتقال آب آشامیدنی و بهداشتی

4.بهره برداری ونگهداری تأسیسات انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب شهری


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۱
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.