طرح خط انتقال سر ریز سیفون کن

اتمام و تحویل موقت پروژه

نام طرح: خط انتقال سر ریز سیفون کن

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاورصدرآب نیرو

پیمانکار: شرکت خاطر افروز بختیاری

 

مشخصات کلی طرح : 

سیفون ورودی کن در مسیر دو رشته خط لوله 2000 میلیمتری بتنی انتقال آب به تصفیه خانه کن قراردارد و سرریز آن در هنگام آلودگی شدید ، آب خام را از مسیر خارج و به رودخانه کن هدایت می نماید.

جهت انتقال آب سرریز با دبی تقریبی 5 مترمکعب بر ثانیه ، خط لوله ای بع قطر 1600 میلیمتر از جنس بتنی فاضلابی در نظر گرفته شده که ابتدای آن حوضچه آرامش و در مسیر بلوار زیبا دشت تا خیابان 18 ام ، و انتهای آن مسیل کن می باشد .


تاریخ بروزرسانی : ۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱

احداث مخزن 8000 مترمکعبی توسعه مخزن شماره 63

مخزن توسعه 63

نام طرح: احداث مخزن 8000 مترمکعبی توسعه مخزن شماره 63

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاورصدرآب نیرو

پیمانکار: شرکت شیب جم


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.