کتیبه سال

 

Loading
Loading
Loading
 • عملیات شستشوی صافی های تصفیه خانه هفتم از حالت نیمه اتوماتیک به تمام اتوماتیک
  عملیات شستشوی صافی های تصفیه خانه هفتم از حالت نیمه اتوماتیک به تمام اتوماتیک
  عملیات شستشوی صافی های تصفیه خانه هفتم از حالت نیمه اتوماتیک به تمام اتوماتیک
  عملیات شستشوی صافی های تصفیه خانه هفتم از حالت نیمه اتوماتیک به تمام اتوماتیک
  شستشوی اتوماتیک صافی ها در امور تصفیه خانه هفتم آب تهران، بدون دخالت نیروی انسانی و بر اساس هوش مصنوعی وکنترل هوشمند، در خرداد ماه سال 1400 محقق شد.
 • توسط امور تصفیه خانه جلالیه انجام شد:
  توسط امور تصفیه خانه جلالیه انجام شد:
  توسط امور تصفیه خانه جلالیه انجام شد:
  به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و جلوگیری از توقف های ناگهانی در فرآیند فیلتراسیون، سوپاپ پمپ شماره 3 شستشوی صافی های تصفیه خانه جلالیه تعویض شد.
 • نرم افزاری که سامانه PM شرکت را تسهیل و تکمیل کرد
  نرم افزاری که سامانه PM شرکت را تسهیل و تکمیل کرد
  نرم افزاری که سامانه PM شرکت را تسهیل و تکمیل کرد
  نرم افزاری که سامانه PM شرکت را تسهیل و تکمیل کرد
  مصاحبه ای با آرین آژیر، کارشناس خود جوش و فعال دفتر نظارت بر سامانه PM شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، نرم افزاری تهیه کرده اند که موجب تسهیل در فرایند نگهداشت شرکت شده است.
 • صوت های پیشواز پیام صرفه جویی در مصرف آب در شبکه تلفن همراه فعال شد
  صوت های پیشواز پیام صرفه جویی در مصرف آب در شبکه تلفن همراه فعال شد
  صوت های پیشواز پیام صرفه جویی در مصرف آب در شبکه تلفن همراه فعال شد
  صوت های پیشواز پیام صرفه جویی در مصرف آب در شبکه تلفن همراه فعال شد
 • برگزاری مانور آموزشی مقابله با حوادث کلر در تصفیه خانه هفتم آب تهران
  برگزاری مانور آموزشی مقابله با حوادث کلر در تصفیه خانه هفتم آب تهران
  برگزاری مانور آموزشی مقابله با حوادث کلر در تصفیه خانه هفتم آب تهران
  برگزاری مانور آموزشی مقابله با حوادث کلر در تصفیه خانه هفتم آب تهران
  مانور آموزشی مقابله با حوادث کلر، به منظور ارتقاء آگاهی و دانش ایمنی و عملیاتی مقابله با مخاطرات و ریسک ناشی از نشت گاز کلر در امور تصفیه خانه هفتم برگزار شد.
 • پیشرفت فیزیکی 13 درصدی مخزن 20 هزار متر مکعبی توسعه دوم مخزن 8
  پیشرفت فیزیکی 13 درصدی مخزن 20 هزار متر مکعبی توسعه دوم مخزن 8
  پیشرفت فیزیکی 13 درصدی مخزن 20 هزار متر مکعبی توسعه دوم مخزن 8
  پیشرفت فیزیکی 13 درصدی مخزن 20 هزار متر مکعبی توسعه دوم مخزن 8
  در صورت تأمین اعتبار، پروژه مخزن 20 هزار متر مکعبی توسعه دوم مخزن 8 و حوضچه های مرتبط تا پایان سال 1401به بهره برداری می رسد.
 • سرویس کامل استخر فلوکلاتور C تصفیه خانه هفتم آب تهران
  سرویس کامل استخر فلوکلاتور C تصفیه خانه هفتم آب تهران
  سرویس کامل استخر فلوکلاتور C تصفیه خانه هفتم آب تهران
  سرویس کامل استخر فلوکلاتور C تصفیه خانه هفتم آب تهران
  به منظور حفظ و نگهداری تجهیزات مکانیکی و بهره برداری بهینه، تفلون یاتاقان های همزن هر سه استیج فلوکلاتورهای cورودی به تصفیه خانه هفتم، بدون قطع آب سرویس و تعویض شد
 • اعلام آمادگی معاون آموزش و پرورش استان تهران برای همکاری
  اعلام آمادگی معاون آموزش و پرورش استان تهران برای همکاری
  اعلام آمادگی معاون آموزش و پرورش استان تهران برای همکاری
  اعلام آمادگی معاون آموزش و پرورش استان تهران برای همکاری
  با حضور معاون آموزش و پرورش استان تهران و تنی چند از مدیران ارشد زیر مجموعه در دفتر روابط عمومی شرکت، از آخرین وضعیت آب رسانی و منابع تأمین کننده آب تهران کسب اطلاع و پس از بازدید از تصفیه خانه جلالیه برای همکاری فی مابین اعلام آمادگی کردند.
 • احیاء و بازسازی خط لوله انتقال کلر مایع تصفیه خانه چهارم
  احیاء و بازسازی خط لوله انتقال کلر مایع تصفیه خانه چهارم
  احیاء و بازسازی خط لوله انتقال کلر مایع تصفیه خانه چهارم
  احیاء و بازسازی خط لوله انتقال کلر مایع تصفیه خانه چهارم
  با هدف افزایش قابلیت اطمینان، کاهش خطرات احتمالی ناشی از نشت کلر و نیز پایداری انتقال کلر مایع، بازسازی خط لوله کلر مایع تصفیه خانه چهارم، توسط کارکنان قسمت تعمیرات انجام پذیرفت.
 • شیر ورودی آب خام شماره یک تصفیه خانه جلالیه بدون قطع آب تعمیر شد
  شیر ورودی آب خام شماره یک تصفیه خانه جلالیه بدون قطع آب تعمیر شد
  شیر ورودی آب خام شماره یک تصفیه خانه جلالیه بدون قطع آب تعمیر شد
  شیر ورودی آب خام شماره یک تصفیه خانه جلالیه بدون قطع آب تعمیر شد
  در راستای افزایش تاب آوری تصفیه خانه جلالیه در شرایط اضطراری و جلوگیری از توقف ناگهانی در فرآیند آبگیری، شیر ورودی آب خام شماره یک این امور تعمیر و راه اندازی شد.
Loading

درقاب عکس

نیروگاه برق یک کیلو وات تصفیه خانه شماره یک

نیروگاه برق یک کیلو وات تصفیه خانه شماره یک

مرکز هماهنگی وتوزیع آب تهران

مرکز هماهنگی وتوزیع آب تهران

مرکز هماهنگی توزیع آب تهران

مرکز هماهنگی توزیع آب تهران

تلمبه خانه مخزن ۷۳ یافت آباد

تلمبه خانه مخزن ۷۳ یافت آباد

تصفیه خانه هفتم

تصفیه خانه هفتم

سالن صافی های تصفیه خانه شماره ۱

سالن صافی های تصفیه خانه شماره ۱

حوضچه های تصفیه خانه شماره ۱

حوضچه های تصفیه خانه شماره ۱

نیروگاه خورشیدی تصفیه خانه شماره ۱

نیروگاه خورشیدی تصفیه خانه شماره ۱

حوضچه صافی ها

حوضچه صافی ها

تصیه خانه شماره یک در شب

تصیه خانه شماره یک در شب

ورودی آب خام

ورودی آب خام

سیستم های تزریق کلر

سیستم های تزریق کلر

ساخت مستند داستان آب تهران

ساخت مستند داستان آب تهران

خروجی آب تصفیه شده

خروجی آب تصفیه شده

حوضچه صافی های تصفیه خانه شماره یک

حوضچه صافی های تصفیه خانه شماره یک

تجهیزات برق

تجهیزات برق

دفتر مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

وزارت نیرو

شرکت مهندسی

عنوانشمارهنوع
22820/1102649 مناقصه
1004327/22820 مناقصه
22820/992458 مناقصه
22820/971115 مناقصه
22820/961404 مناقصه
22820/941237 مناقصه
22820/941163 مناقصه
22820/941110 مناقصه
22820/915722 مناقصه
22820/915907 مناقصه
22820/912879 مناقصه
22820/900730 مناقصه