همکاران گرامی ملاقات مردمی مدیرعامل محترم شرکت در روز سه شنبه مورخ 97/5/23در ساعت 10 صبح در دفتر روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران برگزار خواهد شد، لذا در صورت تمایل به قسمت همکاران ( ثبت نام ملاقات با مدیرعامل ) مراجعه فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
"اجرای پروژه تکمیل سوله های کارگاهی، انبار و ساختمان های شیفت امورهای برق و آب رسانی جنوب"
4242/22109 ۳ مهر ۱۳۹۸ ۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
تعمیر و راه اندازی آشغالگیر از نوع Step Screen ​​ساخت شرکت Huber
2234/22109 ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
22820/72577 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۲ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
22822/194225 ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه

گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.