همکاران گرامی ملاقات مردمی مدیرعامل محترم شرکت در روز سه شنبه مورخ 97/5/23در ساعت 10 صبح در دفتر روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران برگزار خواهد شد، لذا در صورت تمایل به قسمت همکاران ( ثبت نام ملاقات با مدیرعامل ) مراجعه فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
22820/72577 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۲ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
22822/194225 ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
22822/134399 ۷ آذر ۱۳۹۶ ۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
22822/130670 ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه

گزیده اخبار

 • به سازی و بازسازی سیستم کنترل دوزیگ پمپ های مگنافلوگ

 • بهره برداری از اولین سامانه هوشمند قطع اضطراری خروج آب از داخل مخازن به روش ابداعی انسداد از داخل مخازن

 • مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و مهندسی شرکت

 • سلامت و کارایی مولفه انتخاب مدیرعامل شرکت

 • برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و سرپرست جدید شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 • جمع‌آوری مخازن 60 ساله مشکوک و مشابه مخازن کلر

 • هزینه های ناشی از نگهداری و مرجوع نمودن محموله ها به صفر رسید

 • اجرای عملیات احداث سر ریز سیفون کن

 • راه اندازی ایستگاه گندزدایی آب ژاول مخزن 15 مهرآباد

 • در امور برق و تأسیسات شرق انجام شد:

Loading
Loading
 • به سازی و بازسازی سیستم کنترل دوزیگ پمپ های مگنافلوگ

 • بهره برداری از اولین سامانه هوشمند قطع اضطراری خروج آب از داخل مخازن به روش ابداعی انسداد از داخل مخازن

 • مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و مهندسی شرکت

 • سلامت و کارایی مولفه انتخاب مدیرعامل شرکت

 • برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و سرپرست جدید شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 • جمع‌آوری مخازن 60 ساله مشکوک و مشابه مخازن کلر

 • هزینه های ناشی از نگهداری و مرجوع نمودن محموله ها به صفر رسید

 • اجرای عملیات احداث سر ریز سیفون کن

 • راه اندازی ایستگاه گندزدایی آب ژاول مخزن 15 مهرآباد

 • در امور برق و تأسیسات شرق انجام شد:

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.