همکاران گرامی ملاقات مردمی مدیرعامل محترم شرکت در روز ........ مورخ ....../..../....در ساعت..... صبح در دفتر روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران برگزار خواهد شد، لذا در صورت تمایل به قسمت همکاران ( ثبت نام ملاقات با مدیرعامل ) مراجعه فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۲
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
22820/520073 ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
تعمیر و راه اندازی آشغالگیر از نوع Step Screen ​​ساخت شرکت Huber
2234/22109 ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
22820/72577 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۲ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
22822/194225 ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳

گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.