اخبار

اخبار 

 

گروه های تکفیری اخیرا در فضای مجازی از هواداران خود خواسته اند تا اقداماتی برای بر هم زدن امنیت عمومی انجام دهند.از جمله آنها این است که در زمان خلوت بودن معابر با ریختن آلایند ه هایی همچون بنزین در نهرها و جوی ها سبب آلودگی و مشکلات دیگری شوند.همچنین خواسته اند با مواد قابل دسترسی همچون کود شیمیایی کشاورزی ونیترات که به وفوریافت می شود سدها و منابع آبی را که مصارف شرب دارند،آلوده نمایند. هشیاری عمومی در این زمینه نقشه های این گرو ه های ضد انسانی را خنثی می کند. بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه تهدیدات جدید زیستی از جمله برنامه هایی است که دفتر بحران وپدافند غیر عامل در دستور کار خود دارد.

 تاریخ بروزرسانی : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲