طرح سر ریز سیفون کن

نام طرح: خط انتقال سر ریز سیفون کن

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور یکم

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور یکم

پیمانکار: شرکت خاطر افروز بختیاری


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۵