سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق قبض ، اطلاعات مشترک و ...)
 سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین ( تعرفه های  مورد عمل ، راهنمای محاسباتی و ...)

ثبت نام ملاقات با مدیرعامل

ثبت نام درخواست بازدید از تأسیسات

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
22822/194225 ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
22822/134399 ۷ آذر ۱۳۹۶ ۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
22822/130670 ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
22820/83803 ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه

گزیده اخبار

 • راه اندازی ایستگاه گندزدایی آب ژاول مخزن 15 مهرآباد

 • در امور برق و تأسیسات شرق انجام شد:

 • توسط دفتر پژوهش و بهبود مدیریت اخذ شد:

 • مهندس پرورش در آیین افتتاح مخزن غرب تهران:

 • باز هم افتخاری دیگر برای شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 • افتخاری دیگر:

 • در تصفیه خانه شماره 5 اجرا شد:

 • فراخوان دعوت به همکاری شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران از کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان تهران

 • برای اولین بار در ایران

 • کسب رتبه اول روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران در کشور

Loading
Loading
 • راه اندازی ایستگاه گندزدایی آب ژاول مخزن 15 مهرآباد

 • در امور برق و تأسیسات شرق انجام شد:

 • توسط دفتر پژوهش و بهبود مدیریت اخذ شد:

 • مهندس پرورش در آیین افتتاح مخزن غرب تهران:

 • باز هم افتخاری دیگر برای شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 • افتخاری دیگر:

 • در تصفیه خانه شماره 5 اجرا شد:

 • فراخوان دعوت به همکاری شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران از کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان تهران

 • برای اولین بار در ایران

 • کسب رتبه اول روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران در کشور

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.